- Vật liệu là kín Vật liệu là kín
Slide 2
Slide 1

Van nhựa FIP

Vật liệu là kín

Mã sản phẩm: MQTEK.VLK.1
Loại sản phẩm: Thiết bị công nghiệp
Giá: liên hệ

Spiral wound gasket

EDPM  gasket

Graphite gaket , rubber gasket , PTFE Teflon Gasket

RTJ , Ring type joint

Non-asbestos gasket

Flange Insulation  gasket kit

Gasket sheet

KLINGER, GARLOCK, JEIL E&S, CHEMRAZ, ZUERCHER, VIAR LOCK

Khách hàng - Đối tác

0392 114 683