- Bộ chuyển đổi tín hiệu lưu lượng loại bánh guồng - FIP - Aliaxis - ITALY Bộ chuyển đổi tín hiệu lưu lượng loại bánh guồng - FIP - Aliaxis - ITALY
Slide 2
Slide 1

Van phụ kiện nhựa công nghiệp

Bộ chuyển đổi tín hiệu lưu lượng loại bánh guồng – FIP – Aliaxis – ITALY

Mã sản phẩm: MQTEK.FIP.3
Loại sản phẩm: Thiết bị công nghiệp
Giá: liên hệ

Main features

 • High chemical resistance
 • Large pipe size range: from DN15
  (0.5”) up to DN600 (24”)
 • Low pressure drop
 • User friendly calibration procedure
 • 4-20 mA, volumetric pulse
  frequency output is adjustable by
  USB
 • SSR can be set as alarm by PC

Khách hàng - Đối tác

0392 114 683