- Máy khuấy chìm - Flygt 4620 - Xylem Máy khuấy chìm - Flygt 4620 - Xylem
Slide 2
Slide 1

Thiết bị công nghiệp

Máy khuấy chìm – Flygt 4620 – Xylem

Mã sản phẩm: MQTEK.FLYGT.1
Loại sản phẩm: Thiết bị chế biến và tích hợp
Giá: liên hệ

Khách hàng - Đối tác

0392 114 683