- Thiết bị xử lý và tái chế rác thải công nghiệp: Pin, tấm năng lượng mặt trời, rác thải điện tử, .. Thiết bị xử lý và tái chế rác thải công nghiệp: Pin, tấm năng lượng mặt trời, rác thải điện tử, ..
Slide 2
Slide 1

Thiết bị môi trường

Thiết bị xử lý và tái chế rác thải công nghiệp: Pin, tấm năng lượng mặt trời, rác thải điện tử, ..

Mã sản phẩm: RECYCLING
Loại sản phẩm: Thiết bị công nghiệp
Giá: liên hệ

Công suất xử lý rác thải:

Điện thoại: 75-125 kg/h

Bảng mạch điện tử: 50-150 kg/h

Tấm năng lượng mặt trời: 75-200 kg/h

Vật liệu bán dẫn: 100-300 kg/h

Xỉ kim loại: 200-400 kg/h

Điện thoại: 75-125 kg/h

Khách hàng - Đối tác

0392 114 683