- Thiết bị giám sát phóng điện cục bộ - PMDTISmart - Hsx: PMDT - USA Thiết bị giám sát phóng điện cục bộ - PMDTISmart - Hsx: PMDT - USA
Slide 2
Slide 1

Thiết bị thử nghiệm

Thiết bị giám sát phóng điện cục bộ – PMDTISmart – Hsx: PMDT – USA

Mã sản phẩm: PMDT 1
Loại sản phẩm: Thiết bị công nghiệp
Giá: liên hệ

PMDTiSmart
Sự đổi mới vượt bậc! Lựa chọn mới, tối ưu cho các công cụ kiểm tra trực tuyến dành cho người vận hành trạm biến áp! Giải pháp cuối cùng cho một phương thức kiểm tra trực tuyến thông minh, được tiêu chuẩn hóa và hiệu quả mới.

PMDTiSmart là một cảm biến thông minh không dây tiên tiến, thông minh, tối ưu – Hệ thống kiểm tra trực tuyến tự động, xây dựng một mạng cảm biến thông minh không dây để tự động lấy mẫu dữ liệu tình trạng tài sản theo định kỳ từ Thiết bị điện. Các đơn vị thu thập dữ liệu lấy dữ liệu không dây từ các cảm biến thông minh và tải dữ liệu lên PMDTCloud qua 3G / 4G / ethernet để chẩn đoán dữ liệu.

Cảm biến UHF thông minh PMDTiSmart-U
Cảm biến UHF thông minh phát hiện tín hiệu điện từ tần số cực cao (UHF) được phát ra bởi nhiều thứ bao gồm cả hoạt động PD trong thiết bị điện.

Có độ nhạy phát hiện cao, hiệu quả trong việc cách ly tín hiệu nhiễu bên ngoài và độ chính xác cao ở vị trí PD.

Có công nghệ tiêu thụ điện năng thấp và có thể tải dữ liệu phát hiện lên Bộ thu thập dữ liệu không dây.

Cảm biến HFCT thông minh PMDTiSmart-H
Cảm biến HFCT thông minh phát hiện các tín hiệu dòng điện xung phát ra từ các hoạt động PD trong thiết bị điện. Nó sử dụng thiết kế lõi tách và được sử dụng để phát hiện tín hiệu HFCT PD thông qua kết nối kẹp xung quanh dây nối đất / dây trung tính hoặc dây cáp của thiết bị nguồn.

Có khả năng phát hiện hoạt động PD từ khoảng cách xa cũng như xác định pha nào có PD.

PMDTiSmart-TUT Mô-đun cảm biến nhiệt độ, siêu âm và TEV thông minh
PMDTiSmart-TUT là một thiết kế độc đáo kết hợp Cảm biến TEV, Siêu âm và Nhiệt độ vào một mô-đun. Nó phát hiện các tín hiệu do PD tạo ra cũng như phát hiện nhiệt độ bề mặt của thiết bị điện.

Nó được gắn từ tính và cố định trên bề mặt bên ngoài của thiết bị đóng cắt để dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

Khách hàng - Đối tác

0392 114 683