- Máy gặt đập liên hợp John Deere 9540i WTS Máy gặt đập liên hợp John Deere 9540i WTS
Slide 2
Slide 1

Thiết bị máy nông nghiệp

Máy gặt đập liên hợp John Deere 9540i WTS

Mã sản phẩm: John Deere 1
Loại sản phẩm: Thiết bị máy nông nghiệp
Giá: liên hệ

Máy gặt đập liên hợp John Deere 9540i WTS là thiết bị chuyên dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, được sử dụng trong các nông trường, trang trại lớn, với nhiều tính năng công dụng thiết bị đáp ứng được yêu cầu cao của khách hàng và đạt được hiệu suất kinh tế cao.

Model John Deere 9540i WTS John Deere 9560i WTS John Deere 9580i WTS John Deere 9640i WTS John Deere 9660i WTS John Deere 9680i WTS
Years of production
Engine manufacturer JD JD JD JD JD JD
Engine model / type 6068HZ060 6068HZ470 6081HZ017 6081HZ017 6081HZ018 6081HZ019
Engine displacement (cm3) 6788 6788 8134 8134 8134 8134
Number of cylinders / turbocharging 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI
Engine rated power (hp) 215 248 295 295 320 355
Fuel tank capacity (l) 700 700 700 700 700 700
Type of drive transmission hydr hydr hydr hydr hydr hydr
Number of gears (front + rear) 3 3 3 3 3 3
Driving speed min-max (km/h) 0-28 0-28 0-28 0-28 0-28 0-28
Cutting unit working width (cm) 550 550 550 610 610 610
Number of straw walkers 5 5 5 6 6 6
Total length (cm) 895 895 895 895 895 895
Total width (cm) 589 589 589 649 649 649
Width without cutting attachment (cm) 350 350 350 380 380 380
Height without cabin (cm)
Total height with cabin (cm) 394 394 394 394 394 394
Weight without cabin (kg)
Weight with cabin (kg) 13400 13500 13900 14170
Grain tank capacity (hl) 75 75 80 80 90 110
Front wheel size 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32
Rear wheel size 18.4-24 18.4-24 18.4-24 18.4-24 18.4-24 18.4-24

Khách hàng - Đối tác

0392 114 683