- Gối khí đa năng Winbag Gối khí đa năng Winbag
Slide 2
Slide 1

Thiết bị thông minh

Gối khí đa năng Winbag

Mã sản phẩm: MQTEK.WB
Loại sản phẩm: Thiết bị thông minh
Giá: liên hệ

Đệm hơi “Winbag” là trợ thủ lý tưởng cho những người thợ thủ công và người tự làm. Định vị và giữ các đồ vật như cửa ra vào, cửa sổ, đồ nội thất và các thiết bị gia dụng bằng đệm hơi mạnh và bơm hơi. Đệm hơi đã được cấp bằng sáng chế có thể nâng được tới 135 kg.

Khách hàng - Đối tác

0392 114 683