So sánh sản phẩm
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
EnglishVietnamese

Sản Phẩm

 • Biến thế 1 pha 380/220VAC –JBK5-400

  Biến thế 1 pha 380/220VAC –JBK5-400
  Liên hệ
  Số pha 1 pha
  Điện áp vào 380VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220VAC, 50/60Hz
  Công suất 400VA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 1 pha 380/220VAC –JBK5-250

  Biến thế 1 pha 380/220VAC –JBK5-250
  Liên hệ
  Số pha 1 pha
  Điện áp vào 380VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220VAC, 50/60Hz
  Công suất 250VA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 1 pha 380/220VAC –JBK5-160

  Biến thế 1 pha 380/220VAC –JBK5-160
  Liên hệ
  Số pha 1 pha
  Điện áp vào 380VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220VAC, 50/60Hz
  Công suất 160VA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 1 pha 380/220VAC –JBK5-100

  Biến thế 1 pha 380/220VAC –JBK5-100
  Liên hệ
  Số pha 1 pha
  Điện áp vào 380VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220VAC, 50/60Hz
  Công suất 100VA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 1 pha 380/220VAC –40VA-JBK5-40

  Biến thế 1 pha 380/220VAC –40VA-JBK5-40
  Liên hệ
  Số pha 1 pha
  Điện áp vào 380VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220VAC, 50/60Hz
  Công suất 40VA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 1 pha 380/220VAC –63VA - JBK5-63

  Biến thế 1 pha 380/220VAC –63VA - JBK5-63
  Liên hệ
  Số pha 1 pha
  Điện áp vào 380VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220VAC, 50/60Hz
  Công suất 63VA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 3 pha 380/220VAC – JSG-0.25

  Biến thế 3 pha 380/220VAC – JSG-0.25
  Liên hệ
  Số pha 3 pha
  Điện áp vào 380 – 220VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220 - 110VAC, 50/60Hz
  Công suất 0.25kVA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-10

  Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-10
  Liên hệ
  Số pha 3 pha
  Điện áp vào 380 – 220VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220 - 110VAC, 50/60Hz
  Công suất 10kVA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-8

  Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-8
  Liên hệ
  Số pha 3 pha
  Điện áp vào 380 – 220VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220 - 110VAC, 50/60Hz
  Công suất 8kVA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-4

  Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-4
  Liên hệ
  Số pha 3 pha
  Điện áp vào 380 – 220VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220 - 110VAC, 50/60Hz
  Công suất 4kVA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-2.5

  Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-2.5
  Liên hệ
  Số pha 3 pha
  Điện áp vào 380 – 220VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220 - 110VAC, 50/60Hz
  Công suất 2.5kVA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết
 • Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-1.6

  Biến thế 3 pha 380/220VAC – 220/110VAC – JSG-1.6
  Liên hệ
  Số pha 3 pha
  Điện áp vào 380 – 220VAC, 50/60Hz
  Điện áp ra 220 - 110VAC, 50/60Hz
  Công suất 1.6kVA
  Cấp bảo vệ IP20
  Tiêu chuẩn IEC 439, VDE0550
  Màu sắc Đen
  Phụ kiện đi kèm Không
  Quy cách đóng gói Bao nhựa
  Chi tiết

Hiển thị từ 49 đến 60 trên 779 bản ghi - Trang số 5 trên 65 trang

X